Garantija

Garantija

 1. Katras riepuspecialists.lv pārdotās preces īpašības vispārīgi tiek norādītas pie katras preces pievienotajā preces aprakstā.
 2. Pārdevējs neatbild par to, ka interneta veikalā esošās preces ar savu krāsu, formu vai citiem parametriem var neatbilst reālajam preces izmēram, formai un krāsai Pircēja lietojamā displeja īpašību dēļ.
 3. Interneta veikalā riepuspecialists.lv pārdodamajām riepām tiek dota divu gadu garantija, izņemot atjaunotās riepas. Atjaunotajām riepām tiek dota viena gada garantija.
 4. Garantijas laika periods var mainīties atkarībā no katra riepu ražotāja piemērotajiem garantijas nosacījumiem.
 5. Garantija stājas spēkā no riepu pārdošanas datuma (Faktūrrēķina izrakstīšanas datuma).
 6. Garantija tiek piešķirta ražošanas brāķim, kas radies ražošanas laikā. Ražošanas brāķis nosakāms pēc atsevišķiem riepu ražotāja kritērijiem.
 7. Pārdevējs nav atbildīgs par defektiem, kas radās saistībā ar:
  1. riepas nepareizu uzglabāšanu;
  2. riepas ķīmisku un mehānisku bojājumu; 
  3. nepareiza izmēra un veida riteņa loka izmantošanu;
  4. netīra, deformēta riteņa loka lietošanu;
  5. nepiemērota izmēra riepas un kameras lietošanu;
  6. nepareizu un nekvalificētu riepas montāžu;
  7. nepareizu riepas montāžu, tādējādi sabojājot riepas ģeometrisko stāvokli;
  8. nepareiza riepas iekšējā spiediena uzturēšanu;
  9. riepas lietošanu pēc protektora zīmējuma nodilšanas;
  10. riepas lietošanu ražotāja rekomendācijām neatbilstošai automašīnai;
  11. auto ritošās daļas problēmām;
  12. garantija ir spēkā no riteņa loka nenomontētai riepai;
  13. garantija netiek attiecināta uz riepas nobraukumu;
  14. citiem iemesliem, kurus tieši vai netieši ir izraisījis patērētājs un kurus nosaka katrs ražotājs atsevišķi.

Preču atgriešana un maiņa

 1. Lai atgrieztu preci (-es), Pircējam ir jāaizpilda preču atgriešanas dokuments un jāiesniedz tas kopā ar atgriežamo (-ajām) preci (-ēm).
 2. Atgriežot preci (-es), ir jāuzrāda tās (to) iegādes dokuments – čeks, faktūrrēķins (ja tas tika izsniegts), kā arī aizpildīts atgriešanas dokuments.
 3. Neiesniedzot čeku vai faktūrrēķinu, garantijas apskate netiek veikta un pretenzija netiek apmierināta.
 4. Riepas var tikt atgrieztas tikai tajā Riepu Speciālists tīkla servisā vai veikalā, kur tās tika izņemtas.
 5. Tiek pieņemtas tikai tās riepas, kas:
  1. ir iegādātas riepuspecialists.lv interneta veikalā;
  2. netika ekspluatētas;
  3. netika montētas vai mēģinātas montēt; 
  4. ir neskartas, nav bojāts to korpuss;
  5. nav zaudējušas preces izskatu (piem., nav noberztas u.tml.);
  6. ir iegādātas ne vēlāk kā pirms 7 dienām.
 6. Pārdevējam ir tiesības nepieņemt Pircēja atgrieztās preces, ja Pircējs neievēro šajā sadaļā noteikto preču atgriešanas kārtību.
 7. Pārdevējam ir tiesības riepu (-as) turēt 14 dienas, līdz ražotājs sniegs atbildi par iespējamu riepas brāķi.
 8. Ja ražotājs neatzīst ražošanas brāķi, riepa tiek atgriezta Pircējam.
 9. Ja prece tiek atzīta kā ražošanas brāķis, Pārdevēja pienākums ir pieņemt tādu riepu un to apmainīt pret jaunu. Ja konkrētajā brīdī uzņēmumam tādas riepas vairs nav, tad atgriezto riepu jānomaina pret analoģisku riepu. Gadījumā, ja Pārdevējam nav analoģiskas riepas, tas atgriež Pircējam par riepu (-ām) samaksāto naudu.
 10. Preču atgriešana un maiņa veicama saskaņā ar Latvijas republikas “Patērētāju tiesību aizsardzības likuma” no 15.04.1999.